U silnice jsou v Chile a ještě více v Argentině velice časté stánky pro Difunta Correa,
jejíž přímluvě lidi připisují mnoho zázraků. Zemřela žízní, proto jí teď lidé přinášejí lahve s vodou.

PŘEDCHÁZEJÍCÍ

MINIATURY

NÁSLEDUJÍCÍ